Showdown Affiliate - podmínky

Podmínky marketingové akce Showdown Affiliate

 1. Akce »Showdown Affiliate« je marketingovou kampaní, které se mohou zúčastnit všichni plně registrovaní hráči Casina Borneo, kteří se do této akce zaregistrují na webových stránkách showdownpoker.cz. Pořadatelem akce je Strike Gold s.r.o. (dále jen »pořadatel«). Marketingovou akci Showdown Affiliate v Casino Borneo pro Strike Gold s.r.o. řídí management Showdown Poker Clubu.
 2. Registrovaní hráči se vyplněním affiliate kódu při registraci či poskytnutím affiliate kódu pro registraci třetí osoby zúčastňují marketingové akce »Showdown Affiliate«.
 3. Účast v Showdown Affiliate není ani po registraci povinná. Pokud nechce být hráč nadále do akce zařazen, může požádat o vyloučení z akce management Showdown Poker Clubu.
 4. Registrací do Showdown Affiliate dává hráč souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: celé jméno a příjmění, e-mailová adresa, datum narození a přezdívka, která jako jediný z údajů bude zveřejňena dle potřeby pořadatele a Showdown Poker Clubu. Ostatní údaje nebudou poskytovány žádné třetí straně. Tyto údaje budou zpracovány a uchovávány pro účely vyhodnocení a propagace akce »Showdown Affiliate«.
 5. Registrací hráč souhlasí se zasíláním informačních emailů, týkajících se marketingové akce »Showdown Affiliate« a informací v rámci změn a akcí Showdown Poker Clubu. Každý hráč má možnost se ze zasílání těchto e-mailu odhlásit. O odhlášení může požádat management Showdown Poker Clubu.
 6. Marketingová akce »Showdown Affiliate« se řídí dle pravidel uvedených na webové stránce showdownpoker.cz/showdown-affiliate/
 7. Odměnu získanou v »Showdown Affiliate« si lze vyzvednout pouze na pokladně Showdown Poker Clubu v Casinu Borneo po předložení občanského průkazu a za podmínek, že se údaje v občanském průkazu plně shodují s údaji zadaných při registraci hráče do akce. Pokud se údaje plně neshodují, není povinnost pořadatele hráči odměnu vyplatit.
 8. Odměnu si lze vyzvednou do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo ukončeno bodování daného období Showdown Status. Pokud tak hráč neučiní nemá dále nárok na vyplacení odměny, ani na jakékoliv odškodnění, či náhradu, a to i v případě, že o získané odměně nevěděl.
 9. Za účelem vyhodnocení a propagace akce »Showdown Affiliate« si Showdown Poker Club vyhrazuje právo na použití dat k marketingovým účelům, bez nároku na finanční ani jiné protiplnění pro poskytovatele výše uvedených osobních údajů.
 10. Výsledky akce »Showdown Affiliate« budou zveřejněny v profilu každého hráče po přihlášení na stránkách showdownpoker.cz a také zaslány hráči na e-mail uvedený při registraci, v případě, že se z odběru e-mailu neodhlásil.
 11. Pořadatel a Showdown Poker Club si u marketingové akce »Showdown Affiliate« vyhrazují právo akci, kdykoliv zrušit, pozastavit či změnit pravidla, a to bez předchozího upozornění účastníků akce.
 12. Při porušení podmínek či pravidel marketingové akce »Showdown Affiliate« či při porušení Herního řádu Casina Borneo nebo pravidel pokeru a pravidel Showdown Poker Clubu má právo pořadatel a Showdown Poker Club kdykoliv hráče, který tak učinil, ze soutěže vyloučit a to bez nároku na vyplacení odměny, ani na jakékoliv odškodnění, či náhradu.
Václavské náměstí 66, 110 00 - Praha 1
Metro »A«, »C« - Muzeum
Floorman (od 12:30)
+420 739 880 066
Manažer Poker Clubu
facebook messenger