Ochrana osobních údajů

Showdown Poker Club dodržuje zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vložené údaje uchovává a zpracovává pro vnitřní potřebu a nezpřístupní je třetím stranám.

Odesláním vyplněných údajů poskytujete souhlas s uchováváním a zpracováváním vložených údajů pro vnitřní potřebu Showdown Poker Clubu. Současně se zavazujete nezneužít osobních údajů ostatních hráčů Showdown Poker Clubu a nevyužívat Showdown Poker Club ke komerčním či reklamním účelům.

Václavské náměstí 66, 110 00 - Praha 1
Metro »A«, »C« - Muzeum
Floorman (od 12:30)
+420 739 880 066
Manažer Poker Clubu
facebook messenger