Přihlášení

Registrace

Zapomenuté heslo

Pravidla Texas Holdem

Na začátku hry dealer zamíchá standardní balíček 52 karet. Pozice označena "buttonem" se po každé hře mění o jedno místo ve směru hodinových ručiček.

Blindy

 • Každou hru začínají dvě povinné sázky - blindy. Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od „buttonu“ vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty.
 • Ve většině případů dává „malý blind“ (hráč hned nalevo od buttonu) polovinu nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, „velký blind“, plnou výši nejnižší možné částky.

Rozdání

 • Každý hráč dostane dvě „zavřené karty.“ Jejich hodnota musí být známa pouze jemu. Karty během hry musí být položeny na stole. Hráč může karty zvednout, aby se na ně podíval.
 • Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet, kterou před sebe na stůl vyloží dealer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč do ní může použít jednu nebo obě zavřené karty. Ve výjimečných případech hráč použije pouze karty, které jsou na stole.
 • Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku vzniklou shromážděním všech sázek během hry.

První kolo sázek

 • Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je na řadě je ten, který sedí nalevo od velkého blindu. V některých neturnajových hrách se může tento hráč rozhodnout zdvojnásobit velký blind ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tento tah je nazýván straddle a hráči umožňuje v prvním kole sázek "změnit pozici" a vyjadřovat se jako poslední.
 • Hráč v první pozici (nalevo od velkého blindu nebo straddlu) má tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry).
 • Při Raise hráč může navýšit sázku v závislosti na typu hry.
 • V pot limit hrách může hráč zvýšit sázku pouze o tolik, kolik je v tu chvíli v Potu.
 • V no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole.
 • Fold znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží do balíčku odhozených karet (muck). Hráč se dále hry neúčastní.
 • Další hráč směrem vpravo má stejné možnosti, plus možnost Reraise (znovunavýšení sázky).

Flop

 • Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je odložena coby „spálená“ stranou.
 • Dealer následně na stůl vyloží první tři „otevřené karty“, všechny obrázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.

Druhé kolo sázek

 • Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od „buttonu.“ Vedle možností Call, Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky).
 • Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz.
 • Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné k plnému dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést „All In“ (vsadit všechno) a v tu chvíli je vytvořen jeden nebo více „vedlejších potů“, které zajišťují, že každý hráč na stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil.

Turn (nebo také Fourth Street)

Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru.

Třetí kolo sázek

Probíhá stejně jako druhé kolo sázek.

River (nebo také Fifth Street)

Po dokončení Třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru.

Čtvrté kolo sázek

 • Po tomto kole hráči, kteří ještě zbyli ve hře, ukáží karty a je určen vítěz.
 • Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší karta („kicker“). Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem.

Výherní kombinace

 • Při závěrečném ukázání rozhoduje síla karetní kombinace. Každý hráč má k dispozici dvě soukromé karty a pět společných, vyložených na stole. Z těchto sedmi karet sestavuje nejsilnější možnou kombinaci pěti karet. Nejsilnější pětikaretní kombinace vyhrává.
 • Hodnota karty je určena číslem nebo písmenem na ní uvedeným. Nejvyšší kartou je A (eso), následuje K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Všechny barvy karet jsou rovnocenné.
Royal flush
royal flush
Čistá postupka z pěti karet s esem na konci, máte-li tuto kombinaci (např. srdcové 10, J, Q, K, A), nikdo vás nemůže přebít. Pokud se kombinace těchto pěti karet objeví na stole, dělí se bank mezi všechny hráče, kteří zůstali ve hře.
Straight flush
straight flush
Čistá postupka zakončená nižší kartou, než A. V případě, že více hráčů má straight flush, vítěz je ten, kdo má tuto postupku zakončenou vyšší kartou. V případě shody se bank dělí.
Poker
four of a kind
Čtveřice, tzn. čtyři karty stejné hodnoty (např. čtyři šestky). V případě, že má více hráčů poker a ve hře není silnější kombinace, rozhoduje o vítězi hodnota pokru (esový poráží králový). V případě stejné hodnoty rozhoduje velikost páté karty. V případě shody se bank dělí.
Full house
full house
Trojice a dvojice (například tři sedmičky a dvě desítky). V případě, že má více hráčů fullhouse a ve hře není silnější kombinace, rozhoduje hodnota trojice. V případě shody rozhoduje hodnota dvojice. V případě shody se bank dělí.
Flush
flush
Pět karet libovolné hodnoty, ale stejné barvy (např. pikové eso, desítka, osmička, sedmička a dvojka). Má-li víc hráčů flush a ve hře není silnější kombinace, rozhoduje nejvyšší karta flushe, v případě shody druhá největší, v případě shody třetí nejvyšší, v případě shody druhá nejnižší, v případě shody nejnižší. V případě stejné hodnoty všech karet flushe, se dělí bank.
Straight
straight
Špinavá postupka (např. křížová pětka, srdcová šestka, piková sedmička, srdcová osmička a kárová devítka ). Má-li straight víc hráčů a ve hře není silnější kombinace, vítěz je ten, kdo má tuto postupku zakončenou vyšší kartou. V případě shody se bank dělí. Eso může fungovat jako karta nejvyšší, ale i jako karta nejnižší.
Trips
three of a kind
Trojice (např. tři králové). V případě, že ve hře není silnější kombinace a více hráčů má trojici, rozhoduje hodnota trojice o vítězi. V případě shody rozhoduje hodnota vyšší ze dvou doplňujících karet, v případě shody nižší z nich, v případě shody se bank dělí.
Two pair
two pair
Dvě dvojice (např. dvě trojky a dvě čtyřky). V případě, že ve hře není silnější kombinace a více hráčů má dvě dvojice, rozhoduje hodnota vyšší z dvojic o vítězi. V případě shody rozhoduje hodnota nižší dvojice. V případě shody rozhoduje pátá karta, a pokud je i ta stejná bank se dělí.
Pair
one pair
Dvojice (např. dvě pětky). Pokud nikdo z hráčů nedrží lepší kombinaci než dvojici, rozhoduje její hodnota o vítězi. V případě shody rozhoduje nejvyšší ze tří doplňujících karet, v případě shody druhá nejvyšší, v případě shody nejnižší, v případě shody se bank dělí.
High card
high card
Vysoká karta. Pokud nikdo nemá lepší kombinaci, rozhoduje o vítězi nejvyšší z pěti karet, v případě shody rozhoduje druhá nejvyšší, v případě shody třetí nejvyšší, v případě shody druhá nejnižší, v případě shody nejnižší, v případě shody se dělí bank.

Slovník pojmů

All in
Situace, kdy hráč vsadí všechny své žetony do banku.
Big blind ante
Sázka, kterou musí vložit hráč na big blindu před rozdáním karet.
Bet
Vsazení žetonů do banku po vyložení flopu, turnu a riveru.
Big blind
druhá povinná sázka v pokeru – velká sázka naslepo.
Blind
V pokeru povinná sázka, která se týká v pořadí prvního (small blind) a druhého hráče (big blind) za buttonem.
Button (dealers button)
Je speciální žeton označující hráče, který by měl rozdávat. V praxi se o tuto činnost stará profesionál označovaný jako dealer.
Buy-in
je počáteční vklad do hry nebo částka, kterou je třeba zaplatit jako zápisné do turnaje.
Call
Dorovnání sázky protihráče.
Flop
První tři společné karty vyloženy najednou barvou nahoru.
Fold
Odstoupení ze hry složením karet.
Heads-up
Situace v pokeru, při které spolu hrají pouze dva hráči. Jedná se i o samostatnou variantu pokeru.
Check
označení pro situaci, kdy jste se rozhodli nevsadit, ale chcete pokračovat ve hře (možno pouze v situaci, kdy žádný z hráčů před vámi nevsadil).
Chip
Ekvivalent peněz při pokeru – žeton.
Pot - limit
varianta pokeru, kdy je možno sázet až do výše banku (potu) v daném okamžiku.
Pot (bank)
Všechny žetony, které hráči v dané hře vsadili, bank, o který se hraje.
Raise
Navýšení sázky protihráče.
Reraise
Znovunavýšení sázky, která již byla navýšena.
River
Pátá a zároveň poslední společná karta pro všechny hráče.
Showdown
Ukázání karet po závěrečném kole sázek s cílem zjistit, kdo z hráčů má nejlepší výherní kombinaci. Také je to jméno našeho klubu!
Small blind
Povinná sázka v pokeru – malá sázka naslepo. Obvykle je to polovina velké sázky naslepo (big blind).
Turn
Čtvrtá společná karta.
Václavské náměstí 66, 110 00 - Praha 1
Metro »A«, »C« - Muzeum
Floorman (od 12:30)
+420 739 880 066
Manažer Poker Clubu
+420 608 807 633
info@showdownpoker.cz
Poker Živě Vaše Liga Poker Arena Redbet Live PokerList Pokerman Matahari Salon Poker Strategy Poker News Easy Poker Poker Tip Poker Style

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. V pořádku