Pravidla klubu

  1. V Showdownu smí hrát jen registrovaní hráči starší 18 let.
  2. Registrací se hráč stává členem UNIpoker o.s. a zavazuje se při každé návštěvě Showdownu dodržovat pravidla, se kterými je povinen se před registrací seznámit.
  3. Poker se v Showdownu hraje podle Pravidel Pokeru v Showdownu.
  4. Při každé návštěvě je hráč povinen se v Showdownu chovat slušně a dodržovat pravidla.
  5. V Showdownu je povoleno kouřit pouze ve vyhrazených prostorách.
  6. Hráč, který je přihlášený a předem neomluví svůj pozdní příchod na turnaj, se musí dostavit nejpozději 5 minut před začátkem turnaje. Pokud do té doby bez omluvy nedorazí a neoznámí svůj pozdní příchod floormanovi, může být jeho místo nahrazeno jiným hráčem, který je v Showdownu přítomný.
  7. Je zakázáno vnášet do Showdownu zbraně a omamné látky.
  8. Hráč, který poruší pravidla Showdownu, může očekávat napomenutí, dočasné vyloučení ze hry nebo dokonce vyloučení z turnaje (při zvlášť velkém porušení pravidel). Za závažné porušování pravidel, pokerové etiky či slušného chování, může být hráč umístěn na dočasný nebo trvalý blacklist (absolutní zákaz vstupu).
  9. Pokud vám během handy či turnaje dealer k vítězství pomůže nebo vás naopak v důležité chvíli podrží, je slušné dealerovu snahu odměnit tipem a udržet si tak jeho karmu.
  10. Při badbeatu je dobrým zvykem se poraženému hráči omluvit, případně odškodnit panákem.
Václavské náměstí 66, 110 00 - Praha 1
Metro »A«, »C« - Muzeum
Floorman (od 12:30)
+420 739 880 066
Manažer Poker Clubu
facebook messenger