Podmínky marketingové akce Showdown Status

 1. Akce »Showdown Status« je marketingovou kampaní, které se mohou zúčastnit všichni plně registrovaní hráči Casina Borneo, kteří se do této akce zaregistrují na webových stránkách showdownpoker.cz. Pořadatelem akce je Casino Borneo (dále jen »pořadatel«). Marketingovou akci »Showdown Status« pro Casino Borneo řídí management Showdown Poker Clubu.
 2. Registrovaní hráči se hraním turnajů a cash games v Showdown Poker Clubu v Casinu Borneo zúčastňují marketingové akce »Showdown Status«.
 3. Účast v »Showdown Status« není ani po registraci povinná. Pokud nechce být hráč nadále do akce zařazen, může požádat o vyloučení z akce management Showdown Poker Clubu.
 4. Registrací do »Showdown Status« dává hráč souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: celé jméno a příjmění, e-mailová adresa, datum narození a přezdívka, která jako jediný z údajů bude zveřejňena dle potřeby pořadatele a Showdown Poker Clubu. Ostatní údaje nebudou poskytovány žádné třetí straně. Tyto údaje budou zpracovány a uchovávány pro účely vyhodnocení a propagace akce »Showdown Status« na webu a sociálních sítích Showdown Poker Clubu.
 5. Přezdívka, kterou hráč při registraci uvede nesmí porušovat práva dalších osob a nesmí obsahovat vulgarity, urážlivý a rasistický podtext a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 6. Registrací hráč souhlasí se zasíláním informačních emailů, týkajících se jeho umístění v marketingové akci »Showdown Status« a informací v rámci změn a akcí Showdown Poker Clubu. Každý hráč má možnost se ze zasílání těchto e-mailu odhlásit. O odhlášení může požádat management Showdown Poker Clubu.
 7. Marketingová akce »Showdown Status« se řídí dle pravidel uvedených na webové stránce showdownpoker.cz/showdown-status/
 8. Odměnu získanou v »Showdown Status« si lze vyzvednout pouze na pokladně Showdown Poker Clubu v Casinu Borneo po předložení občanského průkazu a za podmínek, že se údaje v občanském průkazu plně shodují s údaji zadaných při registraci hráče do akce. Pokud se údaje plně neshodují, není povinost pořadatele hráči odměnu vyplatit.
 9. Odměnu si lze vyzvednout do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém hráč získával body a získal za ně danou odměnu. Pokud tak hráč neučiní nemá dále nárok na vyplacení odměny, ani na jakékoliv odškodnění, či náhradu, a to i v případě, že o získané odměně nevěděl.
 10. Za účelem vyhodnocení a propagace akce »Showdown Status« si Showdown Poker Club vyhrazuje právo na použití dat k marketingovým účelům, bez nároku na finanční ani jiné protiplnění pro poskytovatele výše uvedených osobních údajů.
 11. Výsledky akce »Showdown Status« budou zveřejněny v profilu každého hráče po přihlášení na stránkách showdownpoker.cz a také zaslány hráči na e-mail uvedený při registraci, v případě, že se z odběru e-mailu neodhlásil.
 12. Každý účastník má povinnost sledovat svůj bodový stav a případné umístění a zisk odměny v »Showdown Status«. Showdown Poker Club nemá povinost tuto skutečnost účastníkům sdělovat jednotlivě.
 13. Pořadatel a Showdown Poker Club si u marketingové akce »Showdown Status« vyhrazují právo akci, kdykoliv zrušit, pozastavit či změnit pravidla, a to bez předchozího upozornění účastníků akce.
 14. Při porušení podmínek či pravidel marketingové akce »Showdown Status« či při porušení Herního řádu Casina Borneo nebo pravidel pokeru a pravidel Showdown Poker Clubu má právo pořadatel a Showdown Poker Club kdykoliv hráče, který tak učinil, ze soutěže vyloučit a to bez nároku na vyplacení odměny, ani na jakékoliv odškodnění, či náhradu.
Václavské náměstí 66, 110 00 - Praha 1
Metro »A«, »C« - Muzeum
Floorman (od 12:30)
+420 739 880 066
Manažer Poker Clubu
facebook messenger